Zmer

ZMER Kalisz

Zapraszamy Państwa do obejrzenia podstawowego asortymentu produkcji firmy ZMER KALISZ. Obejmuje on między innymi: słupowe stacje transformatorowe SN/nn o mocy do 630 kVA typu: STSp, STSR, STN, podstawy bezpiecznikowe SN typu: PBNp-20/Z, PBNpV-20/SWN, rozdzielnice słupowe niskiego napięcia w obudowie: z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z tworzywa chemoutwardzalnego, z blachy aluminiowej malowanej proszkowo. Oprócz tego firma zajmuje się również produkcją łączników napowietrznych SN grupy: ON, OUN, RN, RUN, RNS, wykonywaniem systemów sterowania radiowego łącznikami SN, napędy elektryczne napowietrzne typu NSZ-24/xx, napędy elektryczne napowietrzne typu NSZp-24/xx, napędy elektryczne wnętrzowe typu NSWo i NSWp, sterowniki SSR-1, słupy funkcyjne dla linii SN i nn, konstrukcje energetyczne do budowy linii SN i nn oraz powierzonej dokumentacji. Firma świadczy także usługi cynkowania ogniowego, galwanicznego, malowania proszkowego i inne.